Balans emocija

Sve što imamo je u našu korist. Samo treba da prihvatimo. Ubeđen sam da nam je ovaj raz(um), sa ovako ogromnim dijapazonom emocija, dat kao blagoslov – kao milost. Ništa od toga nije loše za nas. Naš doživljaj je pogrešan. Prijatne emocije su onaj začin …

Par reči podrške…

Za vas hrabre. Za vas zbunjene. Za vas koji uprkos svemu verujete. Za vas koji hoćete. Za vas tragače. Reći ću vam BRAVO!, i pritom nije važno da li vas poznajem ili ne, jer su ionako stvari koje otkrivate namenjene samo vama i viđene su …