Počeo sam da praktikujem yogu iz terapijskih razloga ali je ona veoma brzo postala moja strast i način življenja. Prvi sistematičan, edukativan pristup yogi dobio sam u školi Ashtanga yoge, koju u Beogradu vodi Vairagya Ranko Stoiljković prateći tradiciju Sri K. Pattabhi Jois-a i Sri R. Sharath Jois-a.

Posle par godina edukacije kod Ranka, odlučio sam da proširim svoje iskustvo. Upisao sam školu za yoga učitelje Holističke Akademije Maya iz Beograda. Rad u ovoj školi yoge zasniva se na programu Evropske yoga federacije i po direktnom je supervizijom Yogacharya Jadranka Mikleca. U školi sam učio mnogo o Raja yogi i osmokrakom putu yoge prema tradiciji Maharishiya Patanjali-ja.

Ovo stečeno znanje mi je bilo od velike pomoći kada sam dobio stipendiju Vlade Indije da učim yogu na S-VYASA yoga univerzitetu u Bangaloru u Indiji. Nakon ovog izuzetnog iskustva nastavio sam saradnju sa Holističkom Akademijom Maya.

Danas držim časove yoge trudeći se objasnim učenicima važnost održavanja konstantne svesnosti, kao i povezivanja pokreta i daha. Takođe držim predavanja iz meditacije koju svakodnevno praktikujem.