Nada vs. sumnja

Kada se događaji ne odvijaju kako smo zamislili ili kada se ništa ne događa, treba održavati veru i nadu (neki bi rekli vibraciju :)). U suprotnom iskazujemo sumnju u sebe, u Boga, i onda negiramo ili usporavamo proces. U svakom slučaju smo na dobitku jer …